Računovodske storitve

Obseg računovodskih storitev prilagodimo vašim željam in potrebam. Storitve, ki jih opravljamo:

Računovodstvo:
knjiženje faktur in temeljnic
vodenje glavne knjige in pomožnih knjig,
vodenje registra osnovnih sredstev in obračuna amortizacije
obračun davka na dodano vrednost,
izdelava letnih poročil (Bilanca stanja, Letni izkaz poslovnega izida, Letni davčni obračun),
oddaja poročil na Ajpes, Furs, ZZZS,....
vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
priprava poročil po dogovoru.
Plače in kadrovske storitve:
kadrovske evidence,
izdelava obračuna plač,
obračun prispevkov za zavezanca,
priprava pogodb (zaposlitev, avtorska pogodba…),
obvestila o letnem dopustu,
prijava zaposlenih v obvezno zavarovanje,
svetovanje v zvezi z zaposlovanjem

RacunovodskeStoritve.jpg